Спортният лекар Здравко Тарълов спечели престижния конкурс за клиничен случай, докладван по време на 28-та конференция Изокинетик медикал грип, която се проведе в Лондон. Медицинският случай, който д-р Тарълов докладва, беше оценен сред други 13 номинации. В какво се изразява разработената методика за възстановяване - вижте повече от прякото включване на Мариела Хубинова.