Българските учени проф. Светлана Минтова и проф. Валентин Вълчев, работещи в Лабораторията по Катализ и Спектроскопия в Каен, Франция, бяха удостоени с най-високата международна награда за значителни приноси в научните изследвания и технологиите, свързани със зеолитите и подобни на тях материали, съобщиха от Българската зеолитна асоциация.

Наградата на името на Доналд Брек се връчва веднъж на три години от Международната Зеолитна Асоциация. Проф. Минтова и проф. Вълчев получиха награда за техните изследвания и постижения в дизайна и синтеза на наноразмерни зеолити с контролирани химични и физични свойства. Зеолитните нанокристали с ултра-малки размери могат да бъдат използвани в области като нефтената индустрия, хетерогенния катализ, разделяне и очистване на газови и течни смеси, както и като компонент в нови нанотехнологични приложения в оптиката, фармацията, медицината и др.

Наградата бе обявена на 18-та Международна зеолитна конференция, проведена в Рио де Жанейро. На конференцията проф. Вълчев беше избран за Президент на Международната Зеолитна Асоциация, което е особена чест за българската зеолитна общност.

Преди две години проф. Минтова и проф. Вълчев получиха и наградата на Федерацията на Европейските Зеолитни Асоциации на името на откривателя на зеолитите, барон Аксел Кронстед.
Светлана Минтова е завършила Химико-технологическия институт в София (сега Химико-технологичен и металургичен университет), а Валентин Вълчев е завършил Софийския Университет "Св. Климент Охридски". До 2000 г. двамата работят в Института по Приложна Минералогия и Централната лаборатория по Минералогия и Кристалография (сега Институт по Минералогия и Кристалография) при Българската Академия на Науките, след което започват работа в чужбина. И двамата колеги поддържат тясно научно сътрудничество с учени от различни институти на БАН и от Софийския университет.