Депутатите ратифицираха споразумение между Министерството на образованието и науката и Европейската организация за ядрени изследвания, съобщава БНР. Този акт ще осигури пълноценно участие на български учени в изследвания и технологични разработки, които се извършват в лабораторията ЦЕРН.

© БГНЕС

Допълнителното споразумение определя правилата за управление на вноските и изпълнението на общия фонд, в съответствие с меморандума за поддръжка и експлоатация на Си Ем Ес детектора заедно с неговите изменения.

Така ще бъде осигурено пълноценно участие на колективи от учени, инженери и специалисти от българските научни организации и висши училища във фундаменталните изследвания и технологични разработки, извършвани в ЦЕРН, както и ще улесни достъпа на български кадри до работните места в ЦЕРН.