Добрите идеи бързо се разпознават. Среща ме ви с нахъсан екип от програмисти. Европейският съюз инвестира в проектите им без колебания. Запознайте се с повелителите на модерните мобилни приложения.