Областната организация на Българския червен кръст в Бургас днес провежда своето годишно отчетно събрание. Регионалната структура обединява 142 дружества, в които членуват 5240 души.

Бургас

Миналата година бургаските червенокръстци са оказали хуманитарна подкрепа на над 14 хиляди социално слаби, самотни и болни хора, сред които и много деца. Помощ е оказана и на 44-ма бежанци. През 2017-та от обществената трапезария в Бургас храна са получили 102 души, а в програмата „Топъл обяд в училище са включени 30 деца от ОУ „Васил Левски” кв. Горно Езерово. Доброволците към Българския червен кръст са провели и курсове по първа помощ в училищата, като са обучили 560 деца и младежи от I-XII клас.