Българският производител да има по-голяма възможност за достъп до потребителския пазар директно. В тази посока работи Министерството на земеделието и храните. За да се скъси веригата на доставка, ведомството в момента води активни разговори с големите търговски оператори. Надеждата на земеделския министър Десислава Танева е още в края на този месец да бъдат обявени съответните програми, които тези оператори ще предложат на българския производител. Какъв процент от консумираното количество храна ще бъде местно производство, в крайна сметка ще реши потребителят, уточни тя в "Денят започва".

Десислава Танева, министър на земеделието и храните: Направихме промени в обвързаната подкрепа и от следващата година точно малките и средни фирми ще получат значително по-висока единична ставка на тяхното производство, отколкото големите ферми. Второ, ние приключихме успешно кампанията "Подкрепа на българското". В хода на тази кампания възникнаха много предложения. От следващата година ние ще предложим инструмент за държавна подкрепа на организирането на постоянни фермерски пазари. Всички стъпки ще доведат до едно - българският производител да има по-голяма възможност за достъп до потребителския пазар директно, да скъсим веригата на доставка, а оттам-насетне българският потребител е този, който ще избере какво да потребява. Какъв процент от консумираното количество храна в страната ще бъде местно производство в крайна сметка ще го реши потребителят, нашата роля е как да увеличим възможностите за достъп до този пазар на производителя в България.

Десислава Танева обяви още, че базовото плащане в размер на 600 млн. лева по схемата за единно плащане на площ ще бъде платено по-рано тази година. Това се предвижда да стане декември месец, а не в края на януари.

През февруари е възможно да бъде изплатена и обвързаната подкрепа благодарение на подобрената система за обработка на документи. От следващата година тази обвързана подкрепа ще е променена с модулирана ставка, където по-високата ставка ще бъдат на стопанствата до 30 хектара.


Гледайте целия разговор с Десислава Танева във видеото.