Ударна вълна от жалби няма въпреки данните за обороти, които са реализирани и парите, които потребители са похарчени за подаръци. Това каза в "Денят започва" Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите, който коментира, че това вероятно се дължи на засилените проверки и предупрежденията. Той допълни, че няма сериозни жалби. В периода Коледа - Нова Година около 100 жалби са получени като една част са имали консултативен характер за непотребни подаръци или за рекламация на дефектна стока.

Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите : Това е добър резултат на фона на половин млн. българи, които са празнували на почивка.

За дефектните стоки Маргаритов коментира, че рекламация е едно от основните потребителски права и е много строго и ясно подробно разписано като отговорност на този, който трябва да извърши ремонта.

Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите: Отговорността се носи от търговеца, продал стоката на потребителя, т.е опитите да бъдат насочени потребителите към други лица и органи, е некоректна търговска практиката. Потребителите трябва да знаят, че във всеки обект от веригата може да се предяви рекламацията. Търговецът е длъжен да го запише в регистър и в едномесечен срок да уведоми потребителя за това как ще бъде предявена тази рекламация. Важно е да се подчертае, че всеки опит да се ограничи отговорността и да бъде препращан към трети лица, е нелоялна търговска практика и ако това не се случи, веднага да подадат сигнал към нас.

В студиото на БНТ Маргаритов коментира, че над 20 000 жалби годишно се подават като половината са за дефектни стоки и отказ за извършване на ремонт или опит да бъде елиминирана отговорността на продавача и прехвърлена на някакъв сервиз, който по думите на председателя може да е партньор, но по закон не е лицето, която трябва да носи отговорност.

По думите му, ако една стока е закупена онлайн, може да бъде върната или заменена, ако търговеца поддържа тази практика, в 14-дневен срок. За да стане това потребителят трябва да има някакъв документ като поне гаранционна карта, за да бъде ясно кой е продавач и от къде е закупена.