Близо 52 600 зрелостници ще се явят тази година на матурите. Първата матура е по български език и литература на 21 май, а втората по избран предмет – на 23 май.

Всяка година Министерството на образованието прави промени, за да повиши сигурността при провеждането на държавните зрелостни изпити, заяви министър Красимир Вълчев пред журналисти в родопското село Момчиловци, където беше по повод честването на 180 години образователно дело.

Според Вълчев има достатъчно добри мерки, за да се предотврати преписването.

Красимир Вълчев - министър на образованието: Разделянето на матурите на модули беше съществена крачка, доказа че силно ограничава възможността за преписване. Иначе що се отнася до сигурността - да чукна на дърво, през последните години сме нямали проблеми, но никога няма абсолютни гаранции. Надявам се да нямаме проблеми и с качеството на изпитните материали, задачите, въпросите.
Какво трябва да знаем преди матурите?

Какво трябва да знаем преди матурите?

Над 52 000 зрелостници ще се явят на матурата по български език и литература във вторник следващата седмица, а с 10 000 по-малко - на втората матура п...