През първото полугодие на 2018 г. Агенция "Митници" е събрала приходи от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби в размер на 4 595.9 млн. лв. при 4 345.0 млн. лв. за същия период на миналата година, съобщиха от пресцентъра на агенцията. Събраната сума е с 250.9 млн. лева (5.8%) повече от приходите през първото полугодие на 2017 г.

Ръст се отчита при всички видове данъчни приходи, като касовите приходи от акцизи нарастват с 6.1% (138.6 млн. лева), приходите от ДДС с 4.7 % (92.2 млн. лева), а митата бележат ръст от 26.9 % (25.0 млн. лева).

Значителният ръст на приходите от акциз за тютюневи изделия води до структурни изменения в групите на акцизните стоки, като техният относителен дял изпреварва този на горивата.

Значителен ръст (49.4 %) показват приходите от акциз от тютюн за пушене, като той е в следствие на нагреваемите тютюневи изделия, обложени с аналогична на нарязания тютюн ставка, посочват от Агенция "Митници".

Данните сочат, че около 1.8 % от потреблението на цигари през първото полугодие е заменено с потребление на този алтернативен тютюнев продукт за пушене, което води до пропуснати приходи за бюджета в размер на 14.8 млн. лв.

Приходите от акциз за горивата също отбелязват ръст от 1.7 процента спрямо първата половина на 2017 г.

За първи път приходите от ДДС при внос преминават психологическата граница от 200 млн. лв за първото полугодие, а при митата за първи път се надскача границата от 100 млн. лв приходи през първо полугодие, допълват от митниците.