За период от 9 месеца Българската народна банка (БНБ) отпуска две стипендии в размер на 600 лв. месечно за студенти редовно обучение, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”, и една стипендия в размер на 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.

© Архив

Документите на кандидатите се подават в срок до 9 декември 2019 година. Подробна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи за кандидатстване и възможните начини за тяхното подаване се намират на интернет страницата на БНБ.

Ежегодните стипендии са учредени от Управителния съвет на банката през 2004 година по случай 125-годишния юбилей. В конкурсите за стипендианти (за периода от създаването на стипендиантската програма през 2004 година досега) са кандидатствали общо 405 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 34.