На 10 март (четвъртък) от 14,30 часа БНТ 2 ще предава пряко дискусията на тема „Ролята и мястото на регулаторните органи и обществените медии и възможността за промяна на тяхната дейност в обществен интерес“. Обсъждането е организирано от Парламентарната...

На 10 март (четвъртък) от 14,30 часа БНТ 2 ще предава пряко дискусията на тема „Ролята и мястото на регулаторните органи и обществените медии и възможността за промяна на тяхната дейност в обществен интерес“. Обсъждането е организирано от Парламентарната комисия по културата и медиите, съвместно с Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и ще се състои в зала „Изток“ на Народното събрание.

За участие в дебата са поканени представители на Министерството на транспорта и съобщенията, обществените медии, Комисията за регулиране на съобщенията, Съвета за електронни медии, Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори, Българската асоциация на кабелните комуникационни оператори и Асоциацията на телевизионните продуценти.