БНТ кани всички политически партии, коалиции и инициативни комитети на подписване на предизборно споразумение за отразяване на местни избори 2019.

Споразумението ще бъде подписано на 19 септември, в 11.00 часа, в сградата на телевизията на "Сан Стефано" 29.

Лицата, които ще подпишат споразумението, следва да се легитимират с лична карта и пълномощно, в случай, че не са официално представляващи партия или коалиция на партии.

В прикачения файл можете да видите проекта на споразумението