Българската национална телевизия подписа споразумение за отразяване на предизборната кампания с упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите.

Предизборната кампания ще бъде отразявана от БНТ в рамките на специално предназначени за това предавания под формата на клипове, диспути и други форми, описани подробно в Споразумението.

Подписалите споразумението се съгласяват в хода на предизборната кампания в предаванията на БНТ да се ръководят от общоприетите принципи на честното политическо състезание.