С оглед на големия брой участници в изборите за общински съветници и кметове, БНТ предлага още един безплатен диспут, в допълнение на споразумението от 19 септември 2019 г.

БНТ предвижда да реализира безплатни диспути между кандидати за кметове на някои общини, участващи в балотаж при втори тур на изборите на 3 ноември.

В тази връзка БНТ предлага на политическите сили, регистрирани за участие в изборите, анекс към споразумението, който регламентира тези допълнителни форми, като ги кани за подписване в удобно за тях време в сградата на "Сан Стефано" 29.

Проектът на допълнително споразумение е публикуван в сайта на БНТ.