Българската национална телевизия предоставя на Министерския съвет изключителните права за използване на аудиовизуалните материали, създадени от БНТ в качеството й на домакин-разпространител на картина и звук от събитията по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., съобщи пресцентърът на кабинета.

Това става възможно по силата на споразумение с обществената телевизия, чийто проект правителството одобри днес. С решение на правителството от март т. г. БНТ бе определена за телевизия - домакин, отговорна за разпространението на картина и звук от събитията по време на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Съгласно това решение БНТ ще предоставя безплатно кадри на всички акредитирани български и чуждестранни медии. Изключителното право на ползване се предоставя безвъзмездно и за максимално допустимия по Закона за авторското право и сродните му права срок от 10 години.