"Твоите права" е новата рубрика на БНТ, в която ще ви представяме различни казуси в областта на нарушаване на трудовите права на хората и ще търсим реакция и усъвършенстване на законодателството в тази насока. "Твоите права" - за всички трудови нарушения, неплатени заплати и осигуровки, както и лоши условия на труд. Водещ на рубриката е журналистът Илина Бисерова.

Вашите сигнали очакваме на електронната поща на сутрешния блок start@bnt.bg, както и на пощата на Илина Бисерова - ibiserova@bnt.bg

Първият случай, който ще представим е свързан с до болка познатата тема за неизплатени заплати.

Вижте повече за новата рубрика в разговора с Илина Бисерова в студиото на "Денят започва"

Илина Бисерова: Няма да откриваме топлата вода, няма да говорим за нещо, което хората не са виждали, но искаме да повдигнем още повече въпроси за тази толкова чувствителна тема - социалната тема. Там, където хората страдат най-много, когато говорим за некоректната част от работодателите, където говорим за неплатени заплати, за начислени, но неплатени осигуровки, за лоши условия на труд, за неспазване на работното време. И всичко това - къде в крайна сметка в цялата верига от институции, които са навързана и хората си търсят правата. В тази верига се оказва, че има пробойни в законодателството и вратичките, които се използват накрая на тази верига, се оказва, че ощетени са обикновено работниците.
"Твоите права": Луксозна авиокомпания дължи пари на своите служители

"Твоите права": Луксозна авиокомпания дължи пари на своите служители

Това не е обичайният случай за фирма, в която сме свикнали да виждаме, че не плаща много високи заплати или дава пари под масата. Напротив. Това е фир...

Вижте повече за кампанията "Твоите права"