От 14:00 часа днес БНТ 2 излъчва пряко от Пловдив дискусията по проблемите на детското и ученическо хранене. Събитието се провежда под патронажа на омбудсмана на Република България Мая Манолова и в него ще вземат участие заместник-министрите на здравеопазването Светлана Йорданова и на образованието и науката Деница Сачева, експерти от Европейската комисия, Националния център за опазване на общественото здраве, Българската агенция за безопасност на храните и др.

Кампанията на БНТ2 „Купувам българско“ ще направи зрителите съпричастни на обсъжданията по проблемите на детското и ученическо хранене и за пореден път ще подкрепи българските производители в усилията им качествените продукти да залегнат трайно в менюто на подрастващите.

По време на работната среща между производители на храни и депутати от две парламентарни комисии, организирана през 2017 г. по инициатива на БНТ2 кампанията „Купувам българско“, бяха откроени законодателните възможности за усъвършенстване на текстовете, свързани с предлагането на храни, произведени по български стандарт и за предоставянето на плодове и зеленчуци в учебните заведения. Парламентаристите подкрепиха очакванията на българския бизнес, в случаите, когато с държавен ресурс се осигурява храна, тя да бъде с български произход и качество, гарантирано от утвърден стандарт.

Само преди дни темата за здравословното хранене на децата бе във фокуса на вниманието на българското председателство на ЕС. Експерти от държавите членки на ЕС от сферата на здравеопазването и земеделието обсъждаха връзката между качественото хранене в ранна възраст и детското развитие. Конференцията бе обвързана с един от приоритетите на председателството - младите хора като инвестиция в бъдещето на Европа.

В сряда в Пловдив предстои експерти от компетентните институции на национално равнище, представители на най-големите браншови организации на бизнеса и собственици на фирми от хранителната индустрия у нас, да дискутират конкретните проблеми в детското и ученическо хранене и реалните възможности за тяхното преодоляване. Инициатор на дискусията „Детско и ученическо хранене. Середиземноморска диета“ е Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите – дългогодишен партньор в Кампанията на БНТ2 „Купувам българско“.