Студенти и преподаватели от пловдивския университет "Паисий Хилендарски" подготвят петиция до Народното събрание с предложение специалността "Теология" да стане защитена. Причината – богословите всяка година стават все по-малко в цялата страна. На фона на тревожната тенденция днес беше осветен параклисът в учебното заведение, което е изографисано с помощта на студентите.

Пловдив

Галина Тодорова завършва трети курс в специалността "Теология". За нея религиозното образование е по-скоро възпитание, което придава по-голяма стойност на християнските ценности.

Галина Тодорова – студент
"Християнството е едно безкрайно самоусъвършенстване, няма край, няма предел самоусъвършенстването в Християнството и този, който търси себеизява, спокойно може да я намери чрез специалността "Теология", чрез специалността "Богословие".

В нашите училища все още няма задължителни часове по религия, затова завършилите богослови търсят реализация в социалната сфера и в Българската православна църква.

Д-р Адриана Любенова – катедра "Теология"
"Нашите кадри, макар да са "Теолог, учител по религия", много трудно могат да се реализират в тази област като учители по религия, защото с хорариум от 2-3 часа седмично човек няма как да се издържа."

Въпреки неяснотите за бъдещето,студентите богослови не губят надежда. Сега са концентрирали усилията си в окончателното изографисване на параклиса "Свети Паисий Хилендарски". На стените му вече са изобразени светии, допринесли за просветното дело на страната.