Близо 100 души в рамките на две седмици ще почистват от отпадъци територията на Национален парк "Пирин". Инициативата "Боклукът в раницата" е на сдружение "За земята", като доброволците ще чистят около 4 хижи в Пирин.

Кампанията "Боклукът в раницата" се организира за 20-та поредна година. Всяка година доброволците, които чистят един от трите национални парка "Пирин", "Рила" и Централен Балкан" събират тонове отпадъци, основно от пластмаса.

Данита Заричинова, екологично сдружение "За земята": Почти на всички хижи сме чистили и вече над 110 тона боклук сме свалили. Всяка година поне по 6-7-8 тона от най-красивите и най-високите части на планините.

Ясмина и Валя за поредна година ще се включат в почистването на планината. Казват, че го правят водени от любовта към природата.

Ясмина Иванова, доброволец: Има много хора които виждайки почистването стават малко по-съвестни спрямо боклука си и променяме нещо с това.
Валя Пелова, доброволец: Лично мен ме мотивира, че не искам този отпадък да стои в планините, не му е там мястото и също на мен не ми коства кой знае колко да съм 10 дни в планината и да чистя.

Част от отпадъците, събрани в Пирин, които могат да се преработят ще бъдат предадени на фирми за разделно събиране. А останалите от парковата дирекция на Пирин, ще бъдат извозвани към регионалните депа за отпадъци.