За промени в медицинските стандарти за болници в труднодостъпни и отдалечени от областните центрове райони настояват в Белоградчик. Искат общински болници като тази в града да могат да работят с по-малко лекари, за да се намалят и разходите. Преди месец целият персонал беше готов да напусне, защото болницата дължи пари за заплати за година и половина. Все още чакат общината да получи кредит, с който да покрие и част от заплатите.

Белоградчик

Служителите в болницата са получили аванс за януари и казват, че поне до края на месеца ще работят.

Лилия Трифонова, управител: „Персоналът изчаква, няма да напуска за момента. Изчакваме тези пари от общината, които са 150 хиляди лева."

Според персонала не е справедливо изискванията по клинични пътеки да са еднакви за общинските болници и за тези в големите градове в страната.

Новка Венкова, главна медицинска сестра: За една клинична пътека в нашия регион трябва да има примерно пулмолог задължително, за да може да се лекува пневмония и трябва да има още двама лекари със специалност вътрешни болести."

Ако не се променят стандартите, болници като тази в Белоградчик, според кмета са обречени.

Борис Николов, кмет на община Белоградчик: „Обричаме буквално на геноцид това население, ако не бъдат спасени такива болници. Не само за белоградчишката става дума. Става дума за всички болници, които са в такива райони- отдалечени, планински, полупланински райони, труднодостъпни."

Налага се болници да поддържат по-голям щат, отколкото им е нужен.

Борис Николов, кмет на община Белоградчик: „Поради изискването на стандартите за покриването на пътеките, в нашите болници фигурират десетки фалшиви документи и дипломи, за да се покрива пътеката. На практика тези лекари не са на работа. Те си дават дипломата и идват края на месеца за заплата. Голяма част от тях не знаят и къде са и болниците. "

Ако болницата в Белоградчик бъде затворена, хората от няколко общини ще трябва да пътуват повече от 50 километра до Видин или Монтана.

„Жалкото е, че от тук са излезли такива лекари, като професор Чирков, Златарски... такива светила, а изведнъж да затвори болницата", казва жител на града.

От болницата предлагат сливане на отделения и по-малък брой леглата, за да намалят разходите.