Многопрофилната болница “Царица Йоанна” в Провадия е застрашена от фалит заради орязания от Националната здравна каса бюджет. Тази година средствата на болницата са намалени с над 8%. Лечебното заведение все още не е получило и пари за надлимитна дейност.

Провадия

Болницата в Провадия е единствената в областта, извън Варна В нея се лекуват пациенти от общините Дългопол, Ветрино, Вълчи дол и от много айтоски села. В болницата има 4 отделения – Вътрешно, Детско, Неврологично и за физикална терапия с общо 70 легла.

д-р Светослав Неделчев - управител на МБАЛ “Царица Йоанна”-Провадия: На практика това, което получаваме от Здравната каса, не стига само за фонд “Работна заплата”. Получава се така, че след 23-то - 24-то число има планови пациенти, които се връщат.

Всяка година Община Провадия заделя пари за здравното заведение. През май обаче се е наложило да бъдат преведени 40 хиляди лева допълнително, за да бъдат платени сметките за ток и лекарства. Парите пак не достигат и това е наложило съкращение на хора.

д-р Светослав Неделчев: Въпреки субсидирането, около 8-10 хиляди не достигат. 3 бройки и половина ще бъдат съкратени.

Живеещите в отдалечените от Варна общини искат болницата в Провадия да продължи дейността си, защото не им е изгодно да пътуват над 70 километра до областния център.

Господин Колев, с. Венчан: Защо е необходима болницата в Провадия? - Без нея всичките села наоколо трябва да ги отпишете. - Защо? - Защото това е най-леснодостъпното място за хората както и аз сега.
Марин Маринов, с. Добротич: Да отидеш от тука във Варна за един преглед, то не е работа, тука е по-близо, по-икономично.

От Здравната каса няма обяснение защо е редуциран бюджетът на болницата. През последните години здравното заведение е успяло да стопи дълговете си от 600 хиляди лева на 170 хиляди. С намаления бюджет обаче има опасност дълговете отново да нараснат.

д-р Светослав Неделчев: Ние сме болница на стратегическо място и по всички евростандарти ние трябва да сме защитена болница, както има защитени училища, защо да няма и защитени болници.

Друг проблем за болницата е липсата на млади лекари. Причината е ниското заплащане. Основната заплата на лекар със специалност е едва 720 лв. Лекарите там са пенсионери или в пенсионна възраст, а това означава, че не след дълго няма да има кой да лекува болните.