Многото въпроси и зрителски интерес, който предизвика темата за боновете от масовата приватизация, е причина да продължим тази тема в новините и на сайта ни. За да проверите какви акции притежавате отнема до два дни, като тази проверка струва до 25 лева. Това показа проверка на "По света и у нас" сред инвестиционни посредници. До края на седмицата очакваме вашите въпроси за боновите книжки, на които ще потърсим отговор.

Какво искате да научите за боновите си книжки?

Какво искате да научите за боновите си книжки?

След масовата приватизация през 1996 г. на всеки български гражданин се полагаха по 25 000 бона, раздадени под формата на бонови книжки. 12 години сле...

В момента единственият начин да се сдобиете с информация за акциите, купени с бонове на масовата приватизация е чрез инвестиционен посредник.

Димитър Георгиев, ръководител "Финансови пазари" в инвестиционен посредник: Ясно и просто. Хората следва да посетят офис на лицензиран инвестиционен посредник. Списък на посредниците е публикуван на електронната страница на Комисията за финансов надзор. Във всеки голям град в България има по един или по няколко инвестиционни посредници.

Проверката може да бъде направена само по три имена и ЕГН, но е за предпочитане все пак да си носите боновата си книжка, ако я пазите или депозитарна разписка.

Димитър Георгиев, ръководител "Финансови пазари" в инвестиционен посредник: Акциите от приватизацията са безналични акции. Те се съхраняват електронно в централен депозитар, респективно дори и документите да бъдат загубени има начин. Особено в случаите в които акционерът не разполага с никакви документи, таксите варират, но те са около 24 лева. Това е таксата, с която може да се установи какви акции има акционерът в депозитара и това отнема между 24 и 48 часа.

Вашите акции може да са както от дружества, които са публични, така и от такива, които не се предлагат на борсата. Ако те се търгуват, тогава акционерът може както да продаде на момента ценните си книжа, така и да ги управлява.

Димитър Георгиев, ръководител "Финансови пазари" в инвестиционен посредник: Ако компанията се търгува на борсата, то тогава акционерът може чрез съдействието на инвестиционния посредник да продаде акциите на борсата по справедлива борсова цена. Ако гражданинът не е удовлетворен от текущата борсова цена, той има право да си постави поръчка за продажбата на акциите на по-висока цена и ако тя бъде достигната тогава акциите му ще бъдат продадени.

Може да продадете и акции на компании, които вече не се предлагат през борсата като това става чрез извънборсови сделки и има интерес, обясняват още от инвестиционния посредник.

В случай, че решите да задържите дяловете си в дадена компания, вие автоматично придобивате правата на акционер. Може да присъствате на общи събрания на дружеството и ако то разпределя дивиденти, да ги получавате.