На извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, свикано от премиера Бойко Борисов е обсъдена ситуацията след терористичните актове в Нова Зеландия и Холандия.

Направен е изводът, че атаката в Нова Зеландия е индивидуален акт. Не са налице данни за контакти с български граждани на задържания, който е бил в България в края на миналата година.

Съветът по сигурността е разгледал също темата за осъществяваните в Източното Средиземноморие енергийни проекти с оглед на националните интереси на България в тази сфера.