В Борисовата градина няма да се строи, а твърденията, че предстои санитарна сеч на повече 30% от дърветата са спекулации. Това заяви председателят на екокомисията към Столична община Лорета Радева.

Поводът са притесненията на граждани, заради проект за състоянието на растителността в парка, изготвен от Лесотехническия университет. От него става ясно, че голяма част от дърветата са болни и трябва да се отсекат. От общината заявиха, че на този етап не могат да кажат какъв е процентът на предвидената сеч, но обещаха компенсаторно залесяване. Въвежда се и нов начин за маркиране на дърветата, които предстои да бъдат отсечени. Специални маркери ще се поставят на дънера и на 80 см височина.

Лорита Радева - председател на Постоянната комисия по околна среда, земеделие и гори към Столична община: Нашата ясна позиция е - никакво строителство в Борисовата градина, възстановяване на автентичния вид такъв, какъвто е създаден, освобождаване на градината от неспецифични дейности - тук говорим за строителни складове, за паркинги, за автокъщи и продажба на автомобили - това са дейности, които категорично считаме за недопустими в Борисова градина.