В студиото на „Денят започва“ представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев заяви, че няма смисъл съдебната система да изпраща негативни сигнали за самата себе си в обществото, както тя е правила в предишния състав на Висшия съдебен съвет, където е имало противопоставяне между членовете на Съвета и лични отношения, които са излизали на показ. Той допълни, че е дискусия е винаги необходима, но тя не трябва да прераства в конфликт и отбеляза, че сегашният състав на Съвета се стреми да докаже, че върви в посока именно на това.

Висшият съдебен съвет ще се заеме с казуса по върнатото предложение за председател на Висшия административен съд, защото указът все още не е обнародван в Държавен вестник. Боян Магдалинчев заяви, че изборът зависи от това кога указът ще бъде обнародван в Държавен вестник, но след това има въпроси около това как да протече процедурата по избор на председател, как да се изслушат кандидатите и с какво мнозинство да се гласува.

Боян Магдалинчев, представляващ ВСС: Във всички случаи след дискусия ще стигнем по единомислие по въпроса, иначе няма как да се стигнем до последната фаза - избор или не избор.
Следващата седмица ВСС разглежда избора за председател на ВАС

Следващата седмица ВСС разглежда избора за председател на ВАС

Най-рано следващата седмица Висшият съдебен съвет ще се заеме с казуса по върнатия от президента избор за председател на Върховния административен съд...

Боян Магдалинчев отбеляза, че не бива да се слага знак на равенство между независимостта на съдебната власт и безпристрастността.

Боян Магдалинчев, представляващ ВСС: Независимостта е функция на законодателната власт.

Той подчерта, че функцията на Висшия съдебен съвет е да отстоява и гарантира признаната и гарантирана от Конституцията независимост на съдебната власт, заради което съветът има отношение към всеки магистрат, който извърши провинение или е обект на атака.

Боян Магдалинчев, представляващ ВСС: Има баланс между защитата на магистратите и справедливото отношение към онези магистрати, които пристъпват закона. Особеното при магистратите е, че са подложени на публично доверие и те трябва да премислят много, преди да предприемат каквото и да е действие.

Боян Магдалинчев призна, че проблемът с неравномерното натоварване на магистратите по райони е проблем, който създава напрежение както в обществото, така и в системата. Той отбеляза, че има законови механизми, с които може натовареността на магистратите да се балансира и така да се промени съдебната карта.

Какво ще се случи, след като президентът върна кандидатурата на Георги Чолаков?

Какво ще се случи, след като президентът върна кандидатурата на Георги Чолаков?

Държавният глава върна кандидатурата на Георги Чолаков. Това става близо месец след избора за председател на ВАС и ден след като новия ВСС встъпи в дл...