Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката на Турция Нихат Зейбекчи обсъдиха на среща в София състоянието на икономическото партньорство между двете страни и възможностите за разширяването му. Посочено беше, че интересът на турските фирми у нас е насочен към проекти, свързани основно с изграждане на транспортна и енергийна инфраструктура.

© БТА

В разговора са били отбелязани отличните контакти в различни икономически сектори и е било посочено, че ползотворните добросъседски отношения между България и Турция допринасят за повишаване на двустранния стокообмен и засилване на търговско-икономическото партньорство.

Пример за това са турските инвестиции у нас, които за периода януари-септември 2017 г. възлизат на 58,8 млн. евро. За първите девет месеца на миналата година се наблюдава ръст и на стокообмена с Турция със 17, 4 процента, посочиха от пресслужбата на кабинета.

Българският премиер и турският министър са отбелязали, че потенциалът за развитие на търговско-икономическото сътрудничество и инвестиции далеч не е изчерпан. На срещата е било посочено, че интересът на турските фирми у нас е насочен към проекти, свързани с изграждане на транспортна и енергийна инфраструктура. Хранително-вкусовата, химическата и текстилната промишленост също предлагат широко поле за инвестиции.

Турският министър подчерта, че енергийните политики на двете страни имат стратегическо значение и беше посочена важността за диверсификацията на енергоизточниците и доставките за нашата страна, като важна роля в това отношение има изграждането на междусистемна газова връзка.


© БТА