Мнистър-председателят Бойко Борисов срещна с президента на Световната медицинска организация проф. Леонид Айделман и президента на Югоизточноевропейския медицински форум доц. Андрей Кехайов.

По време на срещата премиерът заяви, че усъвършенстването и непрекъснатото надграждане на знанията и уменията на нашите лекари и медицински специалисти означава още по-качествени и съвременни грижи за българските пациенти.

Той подчерта, че българското правителство подкрепя нуждата от реформиране и оптимизиране на здравеопазването у нас с цел осигуряване на лечение на високо европейско ниво.

Световната медицинска организация представлява близо 9 милиона лекари по света в повече от 100 държави.