"Булгаргаз" официално внесе искане в Комисията за енергийно и водно регулиране за поскъпване на природния газ от 1 октомври с увеличение с 14,87 % или 5,62 лв./MWh спрямо текущата цена в сила от 1 юли.


Според разчетите на държавното газово дружество, исканата цена на природния газ за четвърто тримесечие на 2018 г. е в размер на 456,65 лв./хм3 или в размер 43,41 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Увеличението се дължи на по-високи доставни цени на природния газ от внос, по-високия курс на щатския долар спрямо лева, както и в резултат на акумулирания ефект от утвърдената продажна цена за третото тримесечие на 2018 г, по-ниска от разходите за доставка.

"Булгаргаз" завиши прогнозата си за поскъпване на газа от юли

"Булгаргаз" завиши прогнозата си за поскъпване на газа от юли

Държавната компания настоява за увеличение от 18% заради поскъпването на руския газ и котировките на долара.