Министерството на финансите обяви проекта за държавен бюджет за следваща година.

Приоритет номер едно в него е увеличаване на заплатите, както в държавния сектор, така и в частния. Кои са приоритетните сектори, които ще получат по-голямо финансиране през 2019 г. разказва репортерът ни Цветелина Катанска.

Изчисленията на бюджета са направени при заложен ръст на икономиката от 3,7%, което е по-ниско от параметрите в тазгодишния бюджет. Предвидено е и постепенно намаляване на държавния дълг, който към края на 2019 г. ще трябва да бъде до 22,2 млрд. лева.

Финансовото министерство прогнозира увеличение както на приходната, така и на разходната част на бюджета.Приходите отново идват предимно от данъците, основно от ДДС. Общо приходите се увеличават с 4,66 млрд. лева.

Разходите в бюджета нарастват до 44,5 млрд. лева и тъй като техният растеж е по-голям от този на приходите, в бюджета е заложен макар и минимален дефицит от 0,5 на сто. Припомням, че дефицит беше заложен и тази година, но се очаква фискът да завърши с излишък.

С 10 млрд. повече капиталови разходи са предвидени и за общините в годината на избори.

Четири са приоритетните области за следващата година:

  • увеличение на доходите
  • отбрана
  • социална политика
  • образование.
© БНТ

Очаквано минималната работна заплата ще нарасне от 510 лева до 560 лева от 1 януари. Таванът на пенсиите ще достигне до 1200 от юли, също тогава ще има увеличение на всичко останали пенсии с 5,7%.

Заложените пари за отбрана през 2019 г. все повече се доближават до изискването да бъдат 2% от БВП и ще възлизат на 1,8 млрд. лева. Пари обаче за нови самолети така и не са предвидени.

За социалната сфера ще бъдат отделени с 40,4 млн. лева повече за отопление и още 150 млн. за хората с увреждания.

През следваща година средното увеличение на заплатите в бюджетния сектор ще бъде с 10%, а на учителите - с 205. Увеличенията в публичния сектор ще се извършват на база заемана длъжност и оценка за постигнатите резултати. Правителството е заложило в своята краткосрочна рамка средната брутна учителска заплата да достигне до 1860 лева през 2021 година.

Изнесените от финансовото министерство цифри са само проектни, тепърва предстои тяхното обсъждане и приемане, както от кабинета, така и от Народното събрание.

© БНТ
Евгений Иванов, КРИБ: Що се касае за бюджета, мога да ви кажа, че толкова пъти са ни лъгали, че докато не видим черно на бяло разписано бюджетната прогноза, в общи линии рамката, трудно можем да ви отговорим. Излъгаха ни и с 3-годишната прогноза.
Калоян Стайков, икономист в Институт за пазарна икономика: На този етап основните неща, които правят впечатление е това, че отново се прогнозира дефицит при положение, че няколко години подред имаме излишък в бюджета. Това обяснение, че правителството не вдига данъци, просто не е вярно. Да, ставките остават същите, но се увеличават максималните осигурителни прагове, увеличават се максималните осигурителни доходи, увеличава се МРЗ и това води до допълнителна данъчна тежест за определени части от населението.

Коментар все още не са направили от синдикалните организации. Бюджетът все още не е приет от кабинета, предстои неговото обсъждане.