Тази сутрин те ще бъдат изнесени от печатницата на БНБ и конвоирани от специална полицейска охрана ще достигнат до съответните градове. На 26 май ще гласуваме с бюлетина, включваща имената на 13 партии, 8 коалиции, 6 независими кандидати и квадратче "Не подкрепям никого". За първи път преференциите в нея са означени с трицифрени номера - от 101 до 117.