Заради системно недофинансиране част от библиотечния фонд на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" е унищожен или неизползван. Това констатира доклад на Сметната палата, който е одитирал работата на библиотеката в период 2014-2016 г.

Дейността на библиотеката е системно недофинансирана, е основната констатация в доклада, поради което част от библиотечният фонд е увреден, унищожен или неизползваем.

Преобладаващата част от помещенията не са нито достатъчно осветени, нито климатизирани, в някои от които има течове, а поради недостиг на място и стелажи част от книгите са разположени на земята.

Сметната палата е дала на министъра на културата 3 препоръки и на директора на Националната библиотека 11 препоръки за отстраняване на проблемите и подобряване на дейността.

Вижте в прикачения файл целия текст на одитния доклад:


Националната библиотека на Република България е най-голямата библиотека в страната и най-старият културен институт в следосвобожденска България. Създадена е през 1878 г. по инициатива на софийския учител и секретар на Градския съвет Михаил Боботинов, а през 1879 г., по предложение на Марин Дринов, получава статут на държавно учреждение под названието Българска народна библиотека.

По време на бомбардировките през 1944 г. сградата на библиотеката е унищожена. Настоящата сграда на Народната библиотека е открита през 1953 г.

Към края на 2015 г. библиотечният фонд наброява над 8 млн. библиотечни единици по данни на НСИ.