Частично бедствено положение е обявено на територията на община Опан, област Стара Загора в следните кметства и кметски наместничества: с. Опан, с. Бяло поле, с. Васил Левски, с. Тракия и с. Бял извор. От 20 ч. на 2 юни е въведен в изпълнение Общинският план за защита при бедствия, част втора – „План за действие при възникване на наводнения“, съобщиха от областната управа.

Стара Загора

© БГНЕС

Бедственото положение е въведено заради интензивните валежи в района, започнали около 16 ч. на 2 юни. Те причиниха наводнения в домовете на много хора и в селскостопански постройки.

Силният вятър е съборил дървета, има залята от водата инфраструктура, преливащи дерета.

Забранява се влизането, пребиваването и движението на МПС в района на бедствието, освен тези на екипите от единната спасителна система и тези за продоволствено снабдяване на населението.

Задължават се кметските наместници при продължаващо покачване на водата в деретата в рамките на селата да организират временно изваждане на застрашеното население и настаняването му в подходящи жилища.

Срокът на действие на кметската заповед е до 20 ч. на 6 юни.

Пороен дъжд с градушка нанесе материални щети в Стара Загора

Пороен дъжд с градушка нанесе материални щети в Стара Загора

Пороен дъжд с градушка тази вечер в Стара Загора. Голяма част от улиците са наводнени, а силният вятър събори много дървета, клони и свлече чакъл и о...