Частично бедствено положение бе обявено днес в община Червен бряг след срутил се мост на изхода на града. Учебните занятия са преустановени за три дни.

Червен бряг, Червен Бряг

Очаква се обследване и изясняване на причините за срутването на моста. За движението има определен обходен маршрут - Червен бряг - Рупци - Радомирци - Горни Дъбник - Писарово - Искър - Глава - Койнаре - Чомаковци - Летница - Сухаче - Горник.

Частичното бедствено положение е с обхват село Горник, село Сохаче, село Лепица, село Чомаковци, град Койнаре и село Глава, съобщи БНР.

Причината за бедственото положение е прекъснатата пътна връзка с тези села поради аварирал мост над река Искър на изхода на град Червен бряг за село Горник.

Поради големия обходен маршрут става критично обслужването на болни на хемодиализа, спешни случаи от филиала за Спешна медицинска помощ - Червен бряг, движението на училищните автобуси и изпълнението на разписанията на общинската и републиканката транспортни схеми, сметоизвозването, снабдяването на населението със стоки от първа необходимост. Това е отбелязано в заповедта на кмета.