Близо 64 000 четвъртокласници се явиха днес на Национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът започна в 10 часа и продължи един учебен час. Предстоят "малки матури " по математика, "Човекът и обществото" и " Човекът и природата". Какви са новостите във външното оценяване тази година вижте в репортажа на Елиана Димитрова.

193 четвъртокласници от столичното 32 училище положиха днес " малките матури " по български език и литература.Те решаваха тест с отворени и затворени отговори и писаха диктовка.

Емилия Йончева, учителка на 4 "е" клас: "Мисля, че изпитът не е труден, подготовката е достатъчна."
- Притесняваш ли се за този изпит ?
Янислав, 4 "е" клас: "Не много, мисля, че ще е лесен, учил съм, ще видим."

В петък ще бъде второто външно оценяване по математика, а в понеделник и вторник идната седмица ще са тестовете по " Човекът и природата" и " Човекът и обществото". За първи път тази година резултатите по всеки от предметите ще се измерват в точки, а не в оценки и ще се вписват в Удостоверението за завършен начален етап.

Емилия Йончева, учител на 4 "е" клас: "Целта е може би един стимул за децата да изкарат повече точки, наистина да покажат какво знаят и знанията, които са натрупали през тези четири години."
Нели Костова, директор на 32 СУ: "Тези оценки няма да бъдат вписвани като текущи оценки в дневника, но всъщност може би мотивират децата да се справят по- добре и да възприемат по- сериозно този тип изпитвания."

Има още една новост - резултатът от изпита по математика ще участва в балообразуването за математическите и природоматематическите гимназии, които приемат ученици след 4-ти клас. Тежестта на тези точки в балообразуването ще се определя от Педагогическия съвет на съответното училище.

Емилия Йончева, учител на 4 "е" клас: "В моята паралелка има две, три деца, които имат такова желание и наистина тези точки важат както и точките от олимпиадите."

Така се придава повече тежест и смисъл на външното оценяване след 4- ти клас, смятат учителите. Като цяло целта на " малките матури " в 4- ти клас е да измерят индивидуалните постижения на учениците, но най- вече да се види цялостната картина на учебния процес в различните училища на страната.

Децата от 32-ро училище имат декларации от родителите за снимане от телевизия.