Д-р Тонка Върлева е дългогодишния директор на програмата за превенция и контрол на СПИН у нас. За поредна година България се включва в световния ден за борба с болестта.

Тя обясни, че става въпрос за реална пандемия. Няма държава, няма място в света, което да не е поразено от ХИВ. В световен мащаб три пъти са намаляли случаите на ХИВ.

От хората, които в момента живеят с ХИВ (38 милиона) 24 милиона са на лечение. Терапията работи. Хората, които се придържат към нея, живеят повече от 25-30 години.

У нас 97% от хората, които са с ХИВ са включени на терапия. Около 330 000 лица су изследват за ХИВ.