Научно-изследователски клъстър „Мое чисто море“ ще следи и ще се грижи за опазването на Черно море. Той беше основан по време на научната конференция „Предотвратяване на неблагоприятното въздействие върху черноморската среда“, която се проведе във...

Научно-изследователски клъстър „Мое чисто море“ ще следи и ще се грижи за опазването на Черно море. Той беше основан по време на научната конференция „Предотвратяване на неблагоприятното въздействие върху черноморската среда“, която се проведе във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ във Варна.

Черно море започва само да се чисти от редица замърсявания. Това сочат последните данни от проучванията на специалистите от „Черноморска изследователска програма НОЙ“. Процесът обаче е бавен и несигурен. Затова е необходима и намесата на хората, които често със своята дейност замърсяват морската среда.

"Това е целта в създаването на клъстъра, да можем да проведем обективно изследване, обективна оценка на състоянието на живота в нашата черноморсска зона. Тя не е никак малка – тя е една трета от България", заяви Аспарух Карастоянов, управляващ НПО „Черноморска изследователска програма НОЙ“.

От следващата година в Черно море започват и проучванията за енергоносители като нефт и газ. Тази дейност също крие рискове за екологията.

"Наша отговорност е, ние към тази дейност да пристъпим подготвени. Докато в много по-голяма дълбочина трябва да бъде обхваната дейността по превенция", коментира Капитан първи ранг доц. Калинов, заместник-началник по учебната и научна част на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ - Варна.

В научно-изследователския клъстър „Мое чисто море“ участват специалисти от Висшето военноморско училище, от Българската академия на науките, както и от Черноморската изследователска програма “НОЙ“.