В Националния военен университет "Васил Левски" се обучават бъдещите военни пилоти. Те са млади, смели и готови да защитават границите на България по въздух. Всеки ден в обученията им се налага да преодоляват гравитацията. Във вените им вече тече керосин и се чувстват по-удобно горе в небето, отколкото на земята. Екипът ни проследи обучителния процес и надникна в скритите за обществото кътчета на ежедневието им.