Административният съд във Варна даде ход на делото, образувано по жалба на Живко Панев, който оспорва резултатите за избор на кмет в с. Бозвелийско.

1/3 от бюлетините там са недействителни, тъй като върху тях липсва отбелязан вот с химикал.

Съдът назначи две съдебно-технически експертизи, както и химическа, за да се установи дали е използвано т. нар. симпатично мастило при отбелязване на вота върху бюлетините.

Вещите лица заявиха, че изследваните безцветни щрихи са изписани с „химикалки с изчезващо мастило“.

Общият брой недействителни бюлетини е 177. Върху 163 от тях вотът е отбелязан с изчезващо мастило. Повечето от тях – 145, са за кандидата на БСП Живко Панев, а 18 – за опонента му Дамян Дамянов от ГЕРБ. Съдът ще обяви решението си в 7-дневен срок.