Председателят на Комисията по правни въпроси в парламента Данаил Кирилов от ГЕРБ заяви в "Още от деня", че за него чисто правно-технически, процедурно и процесуално е успех, че такава операцията като задържането на кмета на Десислава Иванчева, е осъществена. Той заяви категорично мнение, че Страсбург няма основание да осъди България заради този случай. По думите му се е извършило едно доста сложно процесуално действие и трябва обществен дебат дали КПКОМПНИ да има правомощие да задържа.

Данаил Кирилов, ГЕРБ, председател на Комисията по правни въпроси в парламента: Истината е, че с оглед дебата, ние бяхме доста пестеливи по поставянето на правомощия с оглед разследването и типичните процесуални действия, които са по Наказателно-процесуалния кодекс, за да отграничим ясно това, че Комисията ще действа в частта наказателно обвинение, ще действа хармонизирано, съобразно НПК и под ръководството на прокуратурата. Ние дадохме възможност те да бъдат обикновен заявител и подслушването, и другите действия да бъдат извършвани от ДАТО (Държавна агенция за технически операции).

Според Кирилов КПКОМПИ е обикновен заявител на СРС и по думите му има логика в искането да могат да задържат.

Данаил Кирилов: За едно действие не е необходимо да участват толкова много екипи. Ако са налице предпоставките, е достатъчно, че всъщност г-жа Иванчева е задържана по реда на Закона за МВР, т.е това е полицейското задържане.

Според Кирилов, ако комисията е можела да задържа, не е имало нужда от толкова много хора по време на задържането. По думите му, когато има две групи субекти, които извършват една дейност, взаимодействието може да пострада.

Данаил Кирилов: Ако разбирането на обществото е, че не иска да има свръхконцентрация на правомощие, че обикновеното полицейско задържане, ще дойде прекомерно. Ако се прецени, че това е в повече, да, това е в повече, ние няма да правим такава промяна, но след като председателят е заявил и казва, че от тази акция се вижда прекалена концентрация на сили, необходимо ли е това?