Супер данъчна лотария за Коледа стартира в Гърция на 24 декември. 10 хиляди късметлии ще получат по хиляда евро. Наградният фонд е 10 милиона, спрямо един милион за хиляда души при предишното издание. Участието е с номерата на електронни преводи за данъчни плащания от януари до септември. Лотарията е условие по сегашния кредитен пакет на Гърция - трети след началото на кризата през 2009-та. Целта е по -висока събираемост и насърчаване на електронните плащания.