Причината е готвени структурни реформи в Националната агенция за приходите, които предвиждат съкращаване на 300 служители от 1 май.

Те настояват да бъде отменено решението, с което ръководството на НАП освобождава всички служители на звено "Оперативни проверки", като се отварят места в друго звено - "Фискален контрол".

Според служителите това е незаконно, защото посоченият повод - проверките на Специализираната прокуратура, при които бяха уличени 20 служители от същото звено, които бяха обвинени, че участват в организирана престъпна група. Според тях това не е достатъчно основание, тъй като въпросните служители не са признати за виновни.

От Министерството на финансите имат различна позиция - те смятат, че със съкращенията и пренасочванията на служителите към друго звено, ще се повиши контролът в Дирекцията.

Владислав Горанов - министър на финансите: Аз не виждам никакъв драматизъм. Това е едно управленско решение от страна на ръководството на НАП, което аз не крия, че подкрепям. Инициативата безспорно дойде от тях, тя беше консултирана с мен и аз я подкрепям, защото голяма част от служителите, които в момента работят и които основателно се притесняват за своето бъдеще не са постъпили в НАП през конкурсите по начина, по който се организират в момента и това ще бъде един шанс за тях да покажат нивото, на което трябва да отговарят служителите в НАП.
Владимир Дамянов - протестиращ: Нашият протест е, защото сме уволнени по безцеремонен начин по метода "има човек - има проблем, няма човек - няма проблем".