1/3 от храната, която се произвежда в света за консумация е изгубена или изхвърлена всяка година. Това се равнява на над 1,3 милиарда тона или повече от половината от зърнената реколта в света. В студиото на "Денят започва" темата коментира Цанка Миланова - изп. директор на Българската хранителна банка. По думите ѝ, добре е да разделяме храната от боклука и да не бъркаме темата за спасяване на храна с това да използваме бракувани храни.

Според Миланова, това беше и предмета на закона - да се направи всичко необходимо, така че храната с оставащ много кратък срок на годност, но все още годна и напълно безопасна, да достига именно до хората, които не могат да си я позволят. Повече от година проследяваме този процес и данните показват точно обратната тенденция - на практика даренията през миналата година намаляха.

Цанка Миланова - изп. директор на Българската хранителна банка: Имахме тези опасения още с приемането на Закона и предварителните дебати по него и това конкретно е свързано с разпоредбата храната да бъде маркирана с текст "дарение - не подлежи на продажба", което само по себе си може би е превенция на рискове и така да не бъде повторно продавана. Но разпоредбата е доста рестриктивна - тя предполага поставяне на този текст по начин, който не позволява неговото заличаване върху всяка потребителска опаковка.

Хранителната банка работи при много голям дефицит на средства и на всякакви други ресурси, и в момента ние сме трима души екип. Ако бизнеса има цялата ефективна мощ на ресурсите, с които разполага, има съпротива срещу тази разпоредба. Тя коства допълнително разходи и време, а понякога за храната с кратък срок на годност - това е решаващо, дали да стигне до хората и как, обясни още Цанка Миланова.

Тонове годна за консумация храна отива на боклука

Тонове годна за консумация храна отива на боклука

Близо 700 000 тона храна годишно отива в боклука. Голяма част от тази храна се оказва годна за консумация. За да се насочи вниманието към този проблем...