Правителството даде съгласие изображението на основната структурна форма на герба на Република България да бъде включено в марката на Държавна агенция "Технически операции", съобщи пресцентърът на кабинета.

Решението ще позволи регистриране на комбинирана марка на ДАТО в Патентно ведомство на Република България и съхраняване на институционалната идентичност на агенцията.