След трагедията с двете момчета в река Янтра няма нарушения нито от страна на персонала, нито от страна в дома Дома за деца "Пеньо и Мария Велкови" във Велико Търново, каза местен представител на ДАЗД Мариета Гъркова.

Тя увери, че и преди не са получавани сигнали за деца в риск.

В събота след обяд трите деца - Симеон, Митко и Мартин решават да се изкъпят в неохраняем участък на река Янтра. Митко и Мартин са отнесени от течението и намират смъртта си.

Мариета Гъркова - Закрила на детето: Вчера беше започната проверка, тя приключи, няма нарушения в правилника на институцията, както и пропуски в работата на ръководството и персонала на отдела. Напускането на децата е регламентирано и по надлежния ред.

Стана ясно и че домът няма да се закрива на 1- ви юли.

Анжела Досева, дир. дирекция "Социално подпомагане" - Велико Търново: Закриването на дома не е свързано с трагедията, а с процеса по закриване на всички домове в Българя.Предстои да се вземе решение за закриване на дома като социална услуга.Ако се издаде такава заповед, ще бъде закрит от септевмри 2016. Децата, които са 8, ще бъдат настанени в центрове от семеен тип.