Арбитражният съд към Българаска търговско-промишлена палата (БТПП) прекрати производството по делото на "Кей Джи Маритайм Шипинг" срещу Агенция за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) въз основа на липса на компетентност за разглеждане на спора.

По този начин, исканията на "Кей Джи Маритайм Шипинг" за промяна на приватизационния договор с Български морски флот са оставени без уважение и делото приключва окончателно в полза на държавата, съобщават от пресцентъра на вицепремиера Валери Симеонов.

Съдебният спор започна въз основа на решение на Арбитражния съд от 2016 г., с което се уважава частично искането на "Кей Джи Маритайм Шипинг" за промяна на приватизационния договор, даваща възможност за избягване на санкции за неизпълнение на приватизационния договор. На 30 юни 2017 г. Министерски съвет взе решение и АПСК представи във Върховния касационен съд иск за отмяна на това решение и четири месеца по-късно ВКС го отмени и върна на Арбитражния съд.

На 21 декември 2018 г. се очаква АПСК да констатира какво е изпълнението на приватизационния договор и при установяване на неизпълнение, ще предприеме съответните законови действия за начисляване на неустойка в размер на около 58 млн. лв.

Валери Симеонов внесе сигнал до прокуратурата за "Български морски флот"

Валери Симеонов внесе сигнал до прокуратурата за "Български морски флот"

Вицепремиерът Валери Симеонов внесе сигнал до главния прокурор срещу решение на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата по делото...