Свой алтернативен проект за финансите на държавата представиха от дясното обединение "Демократична България". Според експертите на формацията не трябва да се харчи в края на годината постигнатия до този момент бюджетен излишък. Оттам смятат още, че и без неговото разпределяне има възможност за намаляване на данъците, за модернизация и растеж на икономиката.

Дясното обединение са нарекли своя проект за публични финанси "договор за Демократична България".

Мартин Димитров, член на Управленската алтернатива на "Демократична България": Как да има висок растеж на заплатите в бюджетната сфера, как да има висок растеж на заплатите в частния сектор - отговорът е през висок растеж на икономиката, именно това ще постигнем през нашите предложения за сериозни данъчни намаления.

Намаляване на ДДС до 18%, въвеждане на необлагаем мининум и отпадане на данъците върху тази част от печалбата на компаниите, която се реинвестира - предлагат още от формацията.

Владислав Панев, съпредседател на ПП "Зелените": Нека да се подготвим по-добре за предстоящото забавяне на глобалната икономика, да запазим бюджетният излишък да спестим бели пари за черни дни.
Христо Иванов, съпредседател на "Демократична България": Ние предлагаме най-радикалната програма за растеж на икономиката, най-радикалната програма за справяне с корупцията и най-радикалната програма за свобода.

Икономистите на обединението определят две основни заплахи за България към момента - застаряващото население и фактът, че оставаме в периферията на Европа и от страната ни нищо не зависи.