В Световния ден на доброволеца, в Националния учебен център на Българския червен кръст в софийското село Лозен, доброволци демонстрираха спасителни действия при земетресение и пожар. Демонстрацията, в която участваха над 100 души, се провежда в рамките на национално обучение по първа долекарска и психологическа помощ.

Обучението в Лозен събра младежи - доброволци от цяла България. Някои от тях вече са помагали на пострадали хора при истински бедствия, като експлозията в Хитрино и наводненията в Бургас и Аспарухово.

Доброволците помагаха на 60 ученици от столицата, привидно тежко пострадали от разрастващ се пожар след силно земетресение.

Андриан Георгиев - Младежки червен кръст: Всяка година идват все по-мотивирани млади хора да участват. Вие видяхте по време на демонстрацията колко реално се бяха дегизирали. Дори сме имали случаи, когато случайни минувачи доста се стряскат.

Обученията ще продължат няколко дни, а след това ще има и състезания между доброволците.

д-р Славита Джамбазова - заместник генерален директор на БЧК: Правят се национални състезания, в които се оценява начинът на достигането до определени възможности на нашите обучаеми.

Световният ден на доброволеца се отбелязва за първи път преди 33 години по инициатива на ООН, когато Световната организация приканва държавите да изразят благодарността си към доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им.