Откъде произхождат имената ни? Отговор на този и други въпроси намериха днес ученици, които решиха да посетят в Деня на отворените врати Институтът по български език към БАН. Събитието провокира любопитсвото им и чрез състезание по правопис.

Габриела се казвам, знам че съм взела първата буква на дядо - Георги се казва.
гл.ас. Надежда Данчева - проект „Мода на личните имена“: Името Габриела е едно от най-модерните женски лични имена през последните години, идва от еврейски произход и означава "Божи човек".

Името, което получаваме още с раждането си от своите родители не е просто обръщение към нас, а знак за същността ни, който винаги крие интересна история.

гл.ас. Надежда Данчева - проект „Мода на личните имена“: Основната тенденция е, че имената трябва да са добре звучащи- най-звучните имена са най-модерни.

Оказва се ,че в последните 40 години се забелязва тенденция към запазване на традиционните български имена при мъжете, но жените най-често се кръщават на съвременни героини и известни личности.

гл.ас. Надежда Данчева - проект „Мода на личните имена“: Повечето имена в повечето европейски страни стават все по-еднакви и това се обяснява с глобализацията, за да могат децата да се реализират добре вбъдеще.
Написаното остава. Пиши правилно!

Написаното остава. Пиши правилно!

Институтът по български език и литература към БАН отбеляза празника на Кирил и Методий с инициатива „Написаното остава. Пиши правилно!“ На три знакови...

Освен, че научиха интересни истории около имената си, учениците провериха и знанията си в състезанието „Написаното остава. Пиши правилно“.

Андрей Йорданов - ученик в 8. клас: В правописа имах най-много грешки. Не го смятам като тест, а като препятствие, което учителите биха ни помогнали да преодолеем.
доц. Илияна Каравълова - секция „Българска и лингвистична география“ Българинът е доста образован като човек и в тези игри провокираме любопитство и нашите участници са буквално от 6 до 90 годишни.

Препоръката на организаторите е,че без значение от възрастта си, българинът трябва да познава историята на езика си, която включва 100 диалекта.Това пък свидетелства за връзката на държавата ни с различни културни общности.