Деца от 3 училища в столичния район Възраждане - 136-о, 67-о и 147-о свириха, пяха и танцуваха. В деня на таланта те показаха какво са научили в часовете по извънкласни дейности. В деня на таланта, 136 ОУ "Любен Каравелов" беше сцена за десетки деца, които показаха своите дарби. Чрез извънкласни дейности специални учители обучават учениците и им помагат да развият заложбите си. Днес те пяха, танцуваха, свиреха и рецитираха пред родители, учители и приятели.

София