Утре е матурата по български език и литература за 12 клас и Националното външно оценяване по български език, което е и вход за гимназиите след 7 клас. Какви мерки за сигурност е предприело тази година просветното министерство и какво трябва да знаят учениците преди изпита - разказва Елиана Димитрова.

В 8 сутринта започва матурата за дванадесетокласниците. Те трябва да се явят в училищата, в които са разпределени в 7:30, като задължително носят:

  • черно пишещ химикал
  • документ за самоличност
  • служебната си бележка за допускане до изпит
© БНТ

10 100 квестори ще следят за реда в 4 276 учебни стаи. Видеонаблюдение ще има в 515 от училищата.

Промяна в изпитната програма няма, но за втора година матурата по български език и литература е разделена на три модула, за да не се получава информация отвън.

Първият модул е един час и е от 30 въпроса със затворени отговори, вторият също е един час и е от 10 въпроса с отворени отговори. Докато работи по тях, ученикът не може да излиза от залата, но може да излезе между модулите. Третият модул е от два часа като се пише интепретативно съчинение или есе. Тук може да се излиза от стаята час и половина след началото на модула, защото е преценено, че тема не може да се издиктува по телефона. Работят ли модулите?

Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката: Ако погледнем в годините - миналата година е имало най- малко анулирани работи.
© БНТ

Другият изпит - на седмокласниците, започва в 10. Учениците трябва да дойдат в училищата, в които учат в 9 и 30 като носят служебните си бележки, документ за самоличност и синьо пишещ химикал. Изпитът е от два модула- тест от един час и преразказ от час и половина.

Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката: Всяко неправомерно действие по време на изпита, което е свързано с преписване, подсказване, неправомерни действия е основание за анулиране на работата. От друга страна, имаме абсолютното задължение да се спазват изискванията за анонимност на работата.

Затова учениците не трябва да поставят знаци върху изпитните работи.За втора година най- високият бал ще бъде не 36, а 500 точки. Всички ученици трябва да влязат в гимназия, защото кандидатстване след 8-ми клас няма.Тази година има близо 2500 паралелки в страната като професионалните са с 5% повече от профилираните.

© БНТ